ფასდაკლებული

250.00  149.00 
1,052.00  736.00 
2,700.00  1,890.00 
647.00  389.00 
2,655.00  1,991.00 
231.00  116.00 
559.00  391.00 
574.00  399.00