საგარანტიო პირობები

საგარანტიო მომსახურეობის პირობები (გასანათებელ პროდუქციაზე):

 

სანათები (გარდა შუქდიოდური ლენტებისა) - 2 წელი შეძენის მომენტიდან

შუქდიოდური (LED) ნათურები - 2 წელი შეძენის მომენტიდან

 

საგარანტიო მომსახურეობის პირობები (ავეჯზე):

  • ევროპული ბრენდების წარმოების  კარკასული ავეჯი (კარადული ტიპის ავეჯი და საწოლები)  –   5 წელი შეძენის მომენტიდან.
  • თურქული და აზიური წარმოების  კარკასული ავეჯი (კარადული ტიპის ავეჯი და საწოლები)  –   5 წელი შეძენის მომენტიდან.
  • რბილი ავეჯი –  2 წელი შეძენის მომენტიდან
  • სკამები - 2 წელი შეძენის მომენტიდან
  • მატრასები  2 წელი შეძენის მომენტიდან. გარე გამოყენების ავეჯი 1 წელი შეძენის მომენტიდან

 

გარანტია არ ვრცელდება:

გარანტია არ ვრცელდება ნივთის ფიზიკური დაზიანების ან /და მისი არასათანადო მონტაჟის ან /და მისთვის მიღებული საექსპლუატაციო პირობებიდ დარღვევით გამოწვეული დაზიანების შემთხვევაში, რამდენადაც საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზი გულისხმობს ნივთისთვის მიღებულ საექსპლუატაციო პირობებში ნორმალური მოხმარების (ბუნებრვი ცვეთის გათვალისწინებით) მიუხედავად მისთვის დადგენილ საგარანტიო ვადაში გამოვლენილ ხარვეზს, როგორიცა შეიძლება იყოს - ავეჯის შემთხვევაში მექანიზმების მოშლა, კარკასის დეფორმაცია და მსგავსი სხვა შემთხვევები ან განათების შემთხვევაში სანათის/ნათურის მწყობრიდან გამოსვლა.

 

გარანტიით სარგებლობისათვის, აუცილებელი ფორმალური წესები:

  • მომხმარებლის მიერ საგარანტიო პირობებით სარგებლობის უფლების დასადასტურებლად, აუცილებელია მის მიერ წარმოდგენილი იყოს პროდუქციის  შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი პირადობის დამადასტურებელი საბუთთან ერთად, რომელთა ვადაც იქნება შესაბამისობაში კონკრეტული ნივთის საგარანტიო მომსახურების ვადასთან. 
  • საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზის შემთხვევაში გამყიდველი ვალდებულია გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას გამოვლენილი ხარვეზი. 


სერვის ცენტრი - ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი #199.; ტელ. - (+995 32) 220 24 24;

 

ავეჯის მოვლის სარეკომენდაციო წესები „იხილეთ აქ